Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46751
Title: Thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam: Tại sao khó?
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Thành lập doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Thủ tục
Đơn giản hóa thủ tục
Thủ tục gia nhập thị trường
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Abstract: Bản tin này bàn về một số hạn chế trong thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam cùng với những đề xuất tiếp tục đơn giản hóa thủ tục này để khuyến khích nhiều doanh nghiệp mới ra dời
Issue Date: 2005
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thanh lap Dnghiep o VN-kho tai sao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.