Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46755
Title: Tạo thuận lợi thương mại, tạo ra giá trị và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Thuận lợi thương mại
Thương mại
Cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh
Chính sách
Gợi ý chính sách
Kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Tập 2
Dệt may
Giầy dép
Điện tử
Gạo
Cà phê
Thủy sản
Abstract: Tập 2 bao gồm các nghiên cứu thực tiễn về chuỗi cung ứng trong sáu ngành -- ba ngành công nghiệp chế biến và ba ngành nông nghiệp. Các ngành công nghiệp chế biến gồm có dệt/may, giày dép, điện tử và thiết bị điện. Các ngành nông nghiệp/thủy sản gồm có ngành hàng gạo, cà phê và thủy sản. Tuy xuất khẩu trong các ngành này đều tăng trưởng mạnh, nhưng trong chuỗi cung ứng của ngành nào cũng còn tồn tại yếu kém.
Issue Date: 2013
Type: Sách
Extent: 99 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tao thuan loi thuong mai-nang luc canh tranh tap 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.