Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46766
Title: Quản trị doanh nghiệp tốt: Cơ sở cho phát triển bền vững
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Quản trị doanh nghiệp
Phát triển bền vững
Quan điểm
Giới doanh nghiệp
Abstract: Bản tin đề cập đến một số vấn đề chính liên quan đến quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam
Issue Date: 2005
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan tri D.nghiep tot-ptrien ben vung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 400,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.