Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46770
Title: Áp dụng phương pháp kế toán theo hoạt động (ABC) để tính chi phí và giá thành sản phẩm tại các công ty Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần Tú Uyên
Keywords: Áp dụng ABC dể tính chi phí
Chi phí
Áp dụng ABC để tính giá thành
Sản phẩm
Công ty dược phẩm niêm yết
Trị tường chứng khoán
Quan trị kinh doanh
ABC
Áp dụng phương pháp kế toán
Kế toán
Description: Trên cơ sở tìm hiểu lý luận về phương pháp ABC và nghiên cứu thực trạng áp dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án sẽ đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao khả năng áp dụng phương pháp ABC tại các công ty này.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 56 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44989915666925145693172040622852948123.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 846,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.