Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46771
Title: Mối quan hệ qua lại giữa nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển bền vững của Việt Nam
Authors: Cao Thị Hồng Vinh
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tổ chức lao động quốc tế
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Công ty xuyên quốc gia
Mô hình Vector hiệu chỉnh sai số
Diễn đàn Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển
Hiệp hội các q
Description: Luận án xác định mục tiêu là làm rõ FDI tácđộng như thế nào đến phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và tới từng trụ cột nóiriêng, và ngược lại phát triển bền vững nói chung và từng trụ cột nói riêng tác động nhưthế nào tới dòng FDI vào Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 192 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 154219835250568915547803535818358285257.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 107,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.