Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46777
Title: Nhìn lại môi trường kinh doanh năm 2007: Thuận lợi và rào cản
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Kinh doanh
Môi trường kinh doanh
Tín dụng
Giao dịch đảm bảo
Doanh nghiệp
Abstract: Bản tin đưa ra những nhận xét, đánh giá các nghiên cứu của các tổ chức như ngân hàng thế giới, Tập đoàn Tài quốc tế. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, và từ các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về một số cải cách chính trong năm qua và một số lĩnh vực cần được ưu tiên cải cách tiếp tục nhằm tạo thuận lợi cho kinh doanh.
Issue Date: 2007
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhin lai moi truong kdoanh nam 2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 458,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.