Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46798
Title: Study of Non-Notified Trade Agreements to the World Trade Organization: The Case of Asia and Pacific Region
Other Titles: Nghiên cứu các hiệp định thương mại không được thông báo cho tổ chức thương mại thế giới: Trường hợp của khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Authors: Shintaro Hamanaka
Keywords: Kinh tế
Hiệp định thương mại
WTO
Economy
Trade Agreement
Asia and Pacific Region
The World Trade Organization
Abstract: Đây là nỗ lực nghiên cứu đầu tiên để tìm các Hiệp định Thương mại Khu vực (RTA) chưa được thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Thu thập thông tin về các thỏa thuận thương mại không được thông báo là chìa khóa để hiểu được hệ thống các hiệp định thương mại, trong khi các thông tin về tất cả các RTA được thông báo cho WTO được đưa vào Cơ sở dữ liệu RTA của WTO.
Publisher: Ngân hàng phát triển Châu Á
Issue Date: 2014-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 48 tr.
Language: en
Right: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • WP132_Hamanaka_Study_of_Non_notified.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 454,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.