Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46826
Title: On the Use of FTAs: A Review of Research Methodologies
Other Titles: Việc sử dụng FTA: Đánh giá về phương pháp nghiên cứu
Authors: Shintaro Hamanaka
Keywords: Hiệp định thương mại tự do
FTA
Sử dụng FTA
Tác động của FTA
Biên độ ưu đãi
Use of FTAs
Impacts of FTAs
Margin of preference
Abstract: Đã có nhiều sự nhầm lẫn, thay vì tranh luận, về việc sử dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA). Thật không may, phần lớn sự nhầm lẫn là do sự thiếu đồng thuận về ý nghĩa của các thuật ngữ chính như “utilization rate”hay “usage rate” của FTA, và thiếu kiến thức về xu hướng lên hoặc xuống từ các nguồn thông tin khác nhau liên quan đến việc sử dụng FTA. Bài viết này xem xét các nghiên cứu hiện có về vấn đề này và nỗ lực xác định các phương pháp luận có liên quan để đánh giá việc sử dụng các FTA.
Publisher: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Issue Date: 2013-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 32 tr.
Language: en
Right: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • WP113_Hamanaka_On_the_Use_of_FTAs.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 593,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.