Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46859
Title: Is Technical Assistance under Free Trade Agreements WTO-Plus? A Review of Japan–ASEAN Economic Partnership Agreements
Other Titles: Liệu có hỗ trợ kỹ thuật theo các hiệp định thương mại tự do WTO-Cộng? Đánh giá các hiệp định đối tác kinh tế Nhật - ASEAN
Authors: Shintaro Hamanaka
Keywords: Hỗ trợ kỹ thuật
Technical assistance
Hiệp định thương mại tự do
FTA
WTO
Đánh giá tác động
Impact assessment
Abstract: Những lợi ích từ các loại hỗ trợ kỹ thuật và năng lực xây dựng nào mà các nước đang phát triển có được hưởng nếu họ ký một hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước phát triển? Đây là câu hỏi thường gặp giữa các quan chức nước đang phát triển tham gia vào việc hoạch định chính sách FTA. Trong khi chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh rằng FTA sẽ dẫn đến một tình huống có lợi cho tất cả các bên tham gia và các thành viên phát triển cần hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác đang phát triển để họ có thể tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi phí của FTA, đánh giá thực nghiệm các cơ chế hỗ trợ kỹ thuật theo FTA chưa được tiến hành kỹ lưỡng. Bài viết này trình bày một phân tích chi tiết về các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và một số FTA ở châu Á và xác định thêm hỗ trợ kỹ thuật mà các nước thành viên có thể hưởng được nếu họ tham gia FTA với các nước phát triển.
Publisher: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Issue Date: 2011-11
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 54 tr.
Language: en
Right: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • WP89_Hamanaka_Is_Technical_Assistance.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.