Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46935
Title: Management’s Discussion & Analysis and Financial Statements
Other Titles: Thảo luận và phân tích và báo cáo tài chính của Ban Giám đốc
Authors: Multilateral Investment Guarantee Agency, Tổ Chức Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương ( MIGA)
Keywords: Multilateral Investment Guarantee Agency
Tổ Chức Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương ( MIGA)
Financial Statment
Báo cáo tài chính
Abstract: Thành lập năm 1988, Tổ Chức Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương ( MIGA or the agency) là một thành viên của Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới (WBG) và là một thực thể pháp lí tách biệt với các thành viên khác của Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới (WBG) với điều lệ riêng, vốn cổ phần riêng, cấu trúc tài chính, cơ cấu quản lí, và nhân viên. Các thành viên thuộc MIGA có mặt ở 180 quốc gia và đồng thời cũng hợp tác với các thành viên của Ngân Hàng Tái Thiết và Phát Triển quốc tế ( IBRD). Tổ chức MIGA cũng đóng góp vào mục tiêu chấm dứt mức dưới đói nghèo và thu hẹp khoảng cách đói nghèo của Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới (WBG) bằng các chính sách như hỗ trợ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) cho các nước đang phát triển nhằm tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo, và nâng cao đời sống của con người. Để thực hiện mục tiêu như vậy, MIGA còn đóng vai trò như một tổ chức bảo hiểm, giúp giảm thiểu các rủi ro đầu tư ra nước ngoài bằng cách cung cấp cho các nhà đầu tư và các cá nhân, tổ chức cho vay trên thế giới bảo hiểm rủi ro chính trị (PRI) và tăng cường tín dụng khiến cho các nhà đầu tư yên tâm hơn khi đầu tư vào các quốc gia đang phát triển. Thêm nữa, MIGA còn giúp giải quyết các mâu thuẫn để hỗ trợ vốn FDI, cũng như dịch vụ nghiên cứu và tri thức. MIGA hỗ trợ các dự án có lợi ích kinh tế, thân thiện môi trường, phát triển xã hội bền vững và hứa hẹn sẽ mang lại sự thay đổi lớn và tích cực. Từ khi thành lập, MIGA đã bảo lãnh tới 33 tỷ đô la mỹ để hỗ trợ 751 dự án tại 109 quốc gia thành viên. Tổ chức MIGA cũng đồng thời hỗ trợ các hoạt động kĩ thuật, và cả các chương trình phát triển tầm khu vực và thế giới tại các quốc gia thành viên.
Publisher: Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Issue Date: 2014-6-30
Type: Báo cáo
Method: https://www.worldbank.org/
Language: en_US
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 91499-finstatements.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.