Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46977
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 47 (1986)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1986
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Quyết định
Thông tri
Thông báo
Báo cáo
Tổng bí thư
Lê Duẩn
Ủy ban hợp tác kế hoạch
Hội đồng tương trợ kinh tế
Trường Chinh
Tự phê bình
Phê bình
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
Đại hội đảng bộ các cấp
Võ Chí Công
Ngày Quốc tế lao động
Quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh
Đơn vị kinh tế cơ sở
Công tác tư tưởng
Báo chí
Tuyên truyền
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị lần thứ mười
Hội nghị lần thứ mười một
Báo cáo chính trị
Lời bế mạc
Bài phát biểu
Kết luận
Hội nghị Bộ Chính trị
Hội nghị bất thường
Điếu văn
Lễ truy điệu
Phong trào thi đua
Nguyễn Văn Linh
Đảng Xã hội Việt Nam
Hội nghị Ban Bí thư
Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng
Thành phố Hồ Chí Minh
Miền Nam
Chỉ thị số 86-CT/TW
Phát biểu
Điện
Giá-lương-tiền
Quan điểm kinh tế
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hội đồng Nhà nước
Đại hội đại biểu đảng bộ toàn quân
Ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp
Đảng bộ thành phố Hà Nội
Thủ đô
Quan hệ sản xuất
Xã hội chủ nghĩa
Chiến tranh tâm lý
Đảng Cộng sản và công nhân các nước
Mátxcơva
Lời phát biểu
Kinh tế-xã hội
Chính sách đối ngoại
Quyền làm chủ tập thể
Năng lực lãnh đạo của Đảng
Sức chiến đấu của Đảng
Công tác bảo vệ
Công tác tuyên truyền
Diễn văn
Cơ cấu kinh tế
Quản lý kinh tế
Phân phối, lưu thông
Chuyên chính vô sản
Đầu tư
Khoa học-kỹ thuật
Kế hoạch hóa dân số
Người lao động
Sức khỏe nhân dân
Chính sách bảo trợ xã hội
Chính sách giai cấp
Chính sách dân tộc
Quyền làm chủ tập thể
Võ Văn Kiệt
1986-1990
Lương thực - thực phẩm
Hàng tiêu dùng
Xuất khẩu
Đời sống nhân dân
Phạm Văn Đồng
Lê Đức Thọ
Phạm Hùng
Điều lệ Đảng
Xây dựng Đảng
Kết quả bầu cử
Diễn văn bế mạc
Abstract: Nội dung tập 47 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1986. Năm 1986, Đảng đã tập trung lãnh đạo khắc phục những sai lầm về giá - lương - tiền, đồng thời có những hoạt động tích cực và sôi động chuẩn bị cho Đại hội VI của Đảng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2006
Type: Văn kiện
Extent: 310 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 47.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.