Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46977
Title: Giải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
Authors: Trương Thị Việt Phương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Thái Nguyên
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kế toán quản trị
Description: Luận án nhiên cứu thông qua việc làm rõ thực trạng công tác kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa, phân tích nhân tố tác động đến sử dụng kế toán quản trị và nhận thức, tầm quan trọng của kế toán quản trị từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 148 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 100447048552814865930239068933077329262.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 367,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.