Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46980
Title: Quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam
Authors: Đào Đức Huấn
Keywords: Tên gọi xuất xứ được bảo hộ
Hợp tác xã
Giấy chứng nhận
Chỉ dẫn địa lý
Tổ chức thương mại thế giới
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Liên minh Châu Âu
Sở hữu trí tuệ
Sở hữu công nghiệp
Kiểm soát chất lượng
Phát triển nông thôn
Truy xuất nguồn gốc
Description: Mục tiêu chung là làm rõ cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) phù hợp với điều kiện của Việt Nam trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về lý luận, kinh nghiệm và thực trạng quản lý CDĐL ở Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 206 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 80392265889000228732127829627655021735.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 296,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.