Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46984
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch
Authors: Trần Thị Huyền Trang
Keywords: Nhà cung cấp
Chuỗi cung ứng du lịch
Du lịch
Công ty lữ hành
Hợp tác công ty
Quan hệ hợp tác
Yếu tố ảnh hưởng
Description: Luận án phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch nhằm giúp các nhà quản trị du lịch và các nhà hoạch định chính sách có những giải pháp tốt nhất góp phần vào việc xây dựng và tăng cường mối quan hệ hợp tác của cô ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 210 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 81424223208720976173403147718270816736.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 248,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.