Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46997
Title: Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 9 (1958-1959)
Authors: Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập
Keywords: Hồ Chí Minh
1958-1959
Lời chúc năm mới
Lời kêu gọi
Trần Lực
Hưng Yên
Bài nói chuyện
Mễ Trì
Ruộng
Chống hạn
Hà Đông
Trường Đại học nhân dân Việt Nam
Trường Công an Trung ương
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Báo Nhân dân
Hiệp định Giơnevơ
Đồng bào
Hòa bình
Việt-Ấn
Việt Nam
Xã hội chủ nghĩa
Tổng tuyển cử tự do
Khôi phục kinh tế
Ngân sách quốc phòng
Phát triển văn hóa
Ấn Độ
Miến Điện
Hợp tác xã nông nghiệp
Mặt trận Tổ quốc
Quân đội
Tây Bắc
Sư đoàn 335
Trường sỹ quan lục quân Việt Nam
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ tám
Ban sửa đổi Hiến pháp
Điện Biên Phủ
L.T.
Sinh viên
Cử tri
Đại hội chiến sĩ thi đua
Sơn Tây
Phú Thọ
Hà Đông
Thương binh, liệt sĩ
Nam Định
Tôn Đức Thắng
Thủy lợi Bắc-Hưng-Hải
Hòa Bình
Thái Bình
Tổng cục hậu cần
Nhà máy điện Hà Nội
Nhà máy cơ khí Hà Nội
Đạo đức cách mạng
Abstract: Nội dung tập 9 bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, những điện văn, thư từ, ... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959. Các văn kiện in trong tập sách này thể hiện sâu sắc những quan điểm, đường lối và chủ trương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ trước mắt của thời kỳ lịch sử mới.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Phạm Mai Hùng
Issue Date: 2000
Type: Sách
Extent: 325 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • HCM toan tap - tap 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.