Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47008
Title: Về công tác dân tộc
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Công tác dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
Hội nghị lần thứ bảy
Việt Nam
Dân tộc thiểu số
Dân tộc đa số
1945-1955
Thư kêu gọi
Tổng khởi nghĩa
Đoàn kết
Hoa kiều
Chính phủ lâm thời
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Lao Cai
Tuyên Quang
Thái Nguyên
Bắc Cạn
Lạng Sơn
Cao Bằng
Hà Đông
Plâycu
Toàn quốc kháng chiến
Thanh Hóa
Đồng bào thượng du
Đồng bào Việt Bắc
Yên Bái
Hòa Bình
Cao-Bắc-Lạng
Chiến trường biên giới
Bác Hồ
Tây Bắc
Trường Việt Bắc
Lai Châu
Thanh niên xung phong
Điện Biên Phủ
Hà Giang
1955-1959
Khu tự trị Tây Bắc
Bình dân học vụ
Cán bộ
Khu tự trị Thái-Mèo
Sơn La
Đảng bộ khu Việt Bắc
Hiến pháp sửa đổi
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ mười một
1960-1962
Thái Nguyên
Cải cách dân chủ
Xóa nạn mù chữ
Giao thông vận tải
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2003
Type: Sách
Extent: 124 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ho Chi Minh ve cong tac dan toc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 741,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.