Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47030
Title: Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban biên giới quốc gia
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Keywords: Biên giới
Việt Nam
Trung Quốc
Hiệp ước biên giới
Phân giới cắm mốc
Láng giềng
2008
Đường biên giới trên đất liền
Hệ thống mốc giới
Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
Việt-Trung
Abstract: Nội dung sách giới thiệu với bạn đọc một số văn bản song phương về biên giới trên đất liền đã được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc; Luật biên giới quốc gia năm 2003 và một số văn bản nội luật về biên giới trên đất liền... Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nƣớc về đàm phán, giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2011
Type: Sách
Extent: 194 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.