Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47046
Title: FY15 Chile Country Opinion Survey Report
Other Titles: FY15 báo cáo khảo sát ý kiến quốc gia Chile
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Report
Báo cáo
Abstract: Khảo sát ý kiến ​​quốc gia là một phần của chuỗi chương trình khảo sát ý kiến ​​của khu vực Nhóm Ngân hàng Thế giới. Báo cáo này được chuẩn bị bởi Nhóm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng (PORG) nhóm dẫn đầu bởi Sharon Felzer (Cán bộ truyền thông cấp cao, Trưởng PORG),Jing Guo, Svetlana Markova, và Jessica Cameron. Calita Woods, Dania Mendoza và Isabel Tepedino được cung cấp hỗ trợ dữ liệu. Báo cáo được chuẩn bị dưới sự hướng dẫn và giám sát tổng thể của Sumir Lal (Giám đốc, ECRGP). PORG thừa nhận sự đóng góp đáng kể từ các địa phương fielding đại lý Kronos. Đặc biệt, PORG rất biết ơn sự hỗ trợ từ Sandra Arzubiaga (Cán bộ truyền thông), người điều phối các hoạt động liên quan đến khảo sát từ thành phố Lima, nước Peru.
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2016-4
Type: Báo cáo
Extent: 109 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108305.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.