Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47069
Title: Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010)
Authors: Tô Huy Rứa
Keywords: Ban Tuyên giáo Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành Tuyên giáo
1930-2010
Giai cấp công nhân
Việt Nam
Đấu tranh
Giành chính quyền
1930-1945
1945-1975
1975-2010
Công tác tuyên giáo
Chủ nghĩa xã hội
Đổi mới
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của ngành Tuyên giáo.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Phùng Hữu Phú
Issue Date: 2010
Type: Sách
Extent: 235 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lich su 80 nam nganh Tuyen giao cua DCSVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.