Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47080
Title: Phạm Hùng tiểu sử
Authors: Trương Tấn Sang, Phan Diễn
Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa
Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Phạm Hùng
Trung ương Cục miền Nam
Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh
Ban Thống nhất Trung ương
Phó Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch Hồi đồng Bộ trưởng
Vĩnh Long
Phạm Văn Thiện
Nhà tù Côn Đảo
Cách mạng Tháng Tám
Thực dân Pháp
Kháng chiến chống Pháp
Hoàng Thị Mai Khanh
Huỳnh Ngọc Nỉ
Chiến trường Nam Bộ
Mỹ Tho
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
Abstract: Nội dung cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp, cũng như những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đối với sự nghiệp đấu tranh và xây dựng đất nước ta trong sáu mươi năm hoạt động cách mạng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Hoàng Trang
Issue Date: 2007
Type: Sách
Extent: 217 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Pham Hung tieu su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.