Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47082
Title: Phó Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Đình Cúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Trả lời chất vấn
Công văn 353/LĐCP
Phạm Đình Cúc
Đại biểu Quốc hội
Nông nghiệp
Cơ cấu nghành nông nghiệp
Ruộng đất
Abstract: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Đình Cúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quan điểm của việc tích tụ tập trung ruộng đất cùng với quá trình cơ cấu lại nghành nông nghiêp để thúc đẩy sản xuất hàng hoá, quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2012-9-05
Type: Bản thông tin
Extent: 8tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 353.ĐBPhamDinhCuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 232,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.