Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47098
Title: Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam. Số 7, quý 3 năm 2015
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê
Keywords: Lao động
Thị trường lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Bảo hiểm thất nghiệp
Thất nghiệp
Thiếu việc làm
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 3 năm 2015. Phân tích triển vọng thị trường lao động trong quý 4.
Issue Date: 2015
Type: Bản thông tin
Method: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • so7.Quy3.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 667,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.