Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47109
Title: Tác động của tự do hóa thương mại đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển tại Hải Phòng
Authors: Bùi Thị Thanh Nga
Keywords: Thương Mại
Vận tải biển
Hải Phòng
Kinh doanh
Description: Tự do hóa thương mại là vấn đề thời sự mà các quốc gia trên thế giới hiện nay đa phần đều hướng tới. Hầu hết các nước đều nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng và những lợi ích mà quốc gia có thể đạt được khi tham gia vào xu thế này. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó khi đã và đang tích cực tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia ký kết các thỏa thuận, các hiệp định song phương và đa phương với các quốc gia ở khu vực và thế giới.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 232 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105113506998523750547062762588970140114.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.