Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47113
Title: Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam. Số 11, quý 3 năm 2016
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê
Keywords: Lao động
Thị trường lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Thất nghiệp
Thiếu việc làm
Thu nhập lao động
Abstract: Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 3 năm 2016. Phân tích việc thực hiện một số chính sách thị trường lao động và đưa ra dự đoán triển vọng thị trường lao động Việt Nam trong giai đoạn tới.
Issue Date: 2016
Type: Bản thông tin
Extent: 8tr.
Method: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • so11.Quy3.2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 616,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.