Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47120
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2015
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
1292/BC-BNV
Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Tài chính công
Cơ chế một cửa
Cơ quan hành chính
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quí I năm 2015. Đánh giá những kết quả đã thực hiện được; Đề ra phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính trong quý 2/2015
Issue Date: 2015-3-25
Type: Báo cáo
Extent: 10tr.
Method: Cổng thông tin Bộ nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • baocaoCCHCQUYI_2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 261,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhulucI.BCQuyI.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 194,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhulucII.BCQuyI.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 254 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.