Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47124
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
2750/BC-BNV
Thủ tục hành chính
Tài chính công
Cơ chế một cửa
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015. Những việc đã làm, kết quả đạt được và phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2015.
Issue Date: 2015-6-25
Type: Báo cáo
Extent: 13tr.
Method: Cổng thông tin Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC6thangdaunam2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.