Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47133
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
6790/BC-BNV
Thủ tục hành chính
Cải cách thể chế
Cơ chế một cửa
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Issue Date: 2017-12-22
Type: Báo cáo
Extent: 24tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TinhhinhcongtacCCHC2017.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 965,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.