Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47135
Title: Trường Chinh tiểu sử
Authors: Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Keywords: Trường Chinh
Đảng Lao động Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Đông Dương
Chủ tịch Quốc hội
Đặng Xuân Khu
Nam Định
Nhà lãnh đạo cộng sản
Học trò xuất sắc
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
Hồ Chí Minh
Trường Thành Chung
Giai cấp công nhân
Bãi khóa
Cao đẳng Thương mại Đông Dương
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Người cộng sản
Báo Dân cày
Báo Búa liềm
Báo Người sinh viên
Cột Cờ Hà Nội
Nhà tù Hỏa Lò
Báo Con đường chính
Cây Xoan
Nhà tù Sơn La
Báo Le Travail
Hội truyền bá Quốc ngữ
Mặt trận phản đế
Báo Cờ giải phóng
Cải cách ruộng đất
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đảng viên cộng sản kiên cường suốt đời trung thành, tận tuỵ phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của đất nước, là nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, nhân dân và quân đội ta.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2007
Type: Sách
Extent: 360 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Truong Chinh tieu su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.