Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47156
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2014
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Tài chính công
Cơ chế một cửa
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2014. Báo cáo trình bày các công việc chủ yếu đã làm và kết quả; Một số công việc trọng tâm Quý IV năm 2014
Issue Date: 2014-9-24
Type: Báo cáo
Extent: 13tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TinhhinhcongtacCCHCQuy3.2014.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.