Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47169
Title: Báo cáo chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 (SIPAS 2017)
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Cơ quan hành chính nhà nước
SIPAS
Chỉ số hài lòng của người dân
Thủ tục hành chính
Phục vụ hành chính
Abstract: Báo cáo chỉ ra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức
Issue Date: 2018-4
Type: Báo cáo
Extent: 231tr.
Medium: Kèm theo Quyết định số735/BNV-CCHC ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaocaoSIPAS2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.