Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47201
Title: Cơ sở khoa học và thực tiễn định giá nước tưới: Ứng dụng tại một số hệ thống thủy lợi thuộc hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình
Authors: Bùi Thị Thu Hòa
Keywords: Nông nghiệp
Lực lượng sản xuất
Phân vùng kinh tế
Thủy lợi
Định giá nước tưới
Abstract: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn định giá nước tưới, áp dụng ở một số hệ thống điển hình thuộc lưu vực sông Hồng- sông Thái Bình. Qua đó để xây dựng cơ sở khoa học định giá nước tưới; xây dựng và nghiên cứu thử nghiệm mô hình phân bố và định giá cũng như tìm hiểu mức sẵn lòng chi trả nước tưới thực tế tại một số hệ thống thuộc lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình. Đề xuất giải pháp định giá hiệu quả trong điều kiện Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Thế Chinh
Nguyễn Văn Chân
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 203tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_BuiThiThuHoa_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 408,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThiThuHoa_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 555,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThiThuHoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.