Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47206
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam
Authors: Cù Thanh Thủy
Keywords: Giao thông
Ngân sách Nhà nước
Hạ tầng giao thông
Giao thông đường bộ
Giao thông vận tải
Abstract: Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam, xác định những nhân tố có ảnh hưởng tích cực và những nhân tố có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng ngân sách Nhà nước ở Việt Nam, nguyên nhân của những tác động tiêu cực đó. Từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam
Advisor: Trần Thọ Đạt
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 186tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_CuThanhThuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_CuThanhThuy_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 210,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_CuThanhThuy_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 264,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.