Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47208
Title: Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đặng Tài An Trang
Keywords: Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Cấu trúc vốn
Công ty niêm yết
Công ty cổ phần
Doanh nghiệp niêm yết
Cổ phần hóa
Abstract: Khái quát và so sánh các lý thuyết về cấu trúc vốn nhằm tìm hiểu tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động và giá trị công ty; tìm hiểu các yếu tố về cơ hội tăng trưởng, quy mô công ty, thời gian hoạt động, lĩnh vực hoạt động…cùng với cấu trúc vốn tác động tới hoạt động và giá trị của công ty như thế nào.
Advisor: Vũ Kim Dũng
Phạm Thế Anh
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 159tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DangTaiAnTrang_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 135,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DangTaiAnTrang_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 203,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DangTaiAnTrang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThiThuHoa_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 555,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThiThuHoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.