Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47217
Title: Phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế Asean
Authors: Vidavong Heuangmisouk
Keywords: Nông nghiệp
Nông sản
Xuất khẩu nông sản
Nông sản chủ lực
Kim nghạch xuất khẩu
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Cộng đồng kinh tế ASEAN
AEC
Abstract: Phân tích thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC, xác định những mặt đạt được, những mặt hạn chế trong phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào. Nghiên cứu so sánh sự thay đổi về xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước và sau khi tham gia vào AEC. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển xuất khẩu nông sản của CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC. Từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC
Advisor: Nguyễn Thị Xuân Hương
Issue Date: 2018
Extent: 203tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_VidavongHeuangmisouk.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.