Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47219
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHyun-Hoon Lee
dc.contributor.otherDonghyun Par
dc.date.issued2013-08
dc.identifier.other27978
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=27978
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/47219-
dc.descriptionMục tiêu chính của bài báo này là đánh giá thực nghiệm diễn biến của sự mất cân đối toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008/09. Qua phân tích kinh tế học xác định các yếu tố quyết định đầu tư, danh mục đầu tư nước ngoài tại Mỹ, thấy rằng "sự đầu tư quá mức" của hầu hết các nền kinh tế Đông Á ở Mỹ vẫn còn đáng kể sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngay cả sau khủng hoảng, hầu hết các nền kinh tế Đông Á vẫn tiếp tục nắm giữ lượng chứng khoán Mỹ một cách quá mức, trong đó Trung Quốc có lượng nắm giữ lớn nhất của chứng khoán Mỹ. Tác giả cũng thấy rằng các nền kinh tế Đông Á đầu tư quá nhiều vào thị trường tài chính Mỹ phần lớn là do tiết kiệm quá mức và dự trữ ngoại hối.
dc.publisherNgân hàng Phát triển Châu Á
dc.subjectFinancial investment
dc.subjectEast Asian Economies
dc.subjectForeign exchange reserves
dc.subjectInvestment portfolio
dc.subjectGlobal imbalances
dc.subjectDanh mục đầu tư
dc.subjectMất cân đối toàn cầu
dc.subjectKhủng hoảng tài chính toàn cầu
dc.subjectGlobal financial crisis
dc.subjectNền kinh tế Đông Á
dc.subjectĐầu tư tài chính
dc.subjectDự trữ ng
dc.titleThe Financial Role of East Asian Economies in Global Imbalances: An Econometric Assessment of Developments after the Global Financial Crisis
dc.typeChuyên đề nghiên cứu
dc.coverage48 tr.
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 88042052441696123195784823512593129281.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.