Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47221
Title: The World Bank Group’s Support to Capital Market Development
Other Titles: Sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho sự phát triển thị trường vốn
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: Capital Market
Thị trường vốn
Capital
Vốn
The World Bank
Ngân hàng thế giới
Abstract: Tài liệu này là bản đánh giá những nỗ lực và cống hiến của Ngân hàng Thế giới tới sự phát triển thị trường vốn tại các quốc gia khách hàng. Bản đánh giá này được làm vào một thời điểm quan trọng và chiến lược khi Ngân hàng Thế giới cam kết giúp đỡ trong việc huy động nguồn tài chính dài hạn cho sự phát triển kinh tế, cam kết này đã được thực hiện rất tốt và phát triển một cách ấn tượng. Nhận ra rằng nguồn tài chính dài hạn là hạn chế, thì sự chú ý tại các quốc gia đang phát triển đã hướng các giải pháp dựa theo quy luật thị trường. Một thị trường vốn hoạt động hiệu quả sẽ giúp đưa vốn tới các khu vực cần thiết và quan trọng cho sự phát triển và giảm đói nghèo.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 309 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 109331-REPLACEMENT-FILE-PUBLIC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.