Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47229
Title: Các nhân tố tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Ngô Hoàng Điệp
Keywords: Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Công ty niêm yết
Quản trị lợi nhuận
Quản lý doanh nghiệp
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất những kiến nghị nhằm kiểm soát hành vi quản trị lợi nhuận, nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của công ty niêm yết.
Advisor: Bùi Văn Dương
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 173tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-NgoHoangDiep.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 300,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 381,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 104,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 128,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.