Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47230
Title: Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Khôi
Keywords: Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Quản trị công ty
Cổ phiếu
Công ty cổ phần
Abstract: Xem xét mối quan hệ giữa thực hành quản trị công ty và hiệu quả tài chính; đồng thời đề tài tiến hành điều tra ảnh hưởng của yếu tố công khai – minh bạch thông tin đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015.
Advisor: Hồ Viết Tiến
Nguyễn Thanh Phong.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 223tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-NguyenDinhKhoi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 292,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 415,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 21,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 60,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.