Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47232
Title: Findings from Evaluations of Policy-Based Guarantees
Other Titles: Những phát hiện từ công tác đánh giá của chính sách đảm bảo
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: Survey
Khảo sát
Policy
Chính sách
Policy- Based guarantees
Chính sách bảo đảm
Abstract: Chính sách đảm bảo (Policy- Based guarantees, PBGs) là một chính sách của Ngân hàng Thế giới nhằm bảo vệ các nhà cho vay từ khu vực tư tránh được rủi ro vỡ nợ từ các quốc gia vay tiền của họ. Tài liệu này là một bản khảo sát quá trình làm và áp dụng nó, kết quả đạt được khi áp dụng chính sách này. Qua đó, rút ra đươc các bài học quan trọng nhằm phát triển tốt hơn.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 109334-WP-Public-IEG-LP-Lessons-from-PBGs.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.