Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47259
Title: Modern Services Export Performances among Emerging and Developed Asian Economies
Authors: Shahbaz Nasir
Keywords: Service exports
Xuất khẩu
Kinh tế
Thương mại dịch vụ
Economy
Châu Á
Description: Những tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã mở rộng khả năng thương mại dịch vụ hiện đại và nhiều nền kinh tế mới nổi và phát triển của châu Á tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động thương mại mới này.Bài viết này xem xét các hoạt động xuất khẩu của các nền kinh tế Châu Á mới nổi và đang phát triển trong các dịch vụ hiện đại. Qua ước tính cho thấy rằng các kết quả từ các nền kinh tế mới nổi ở Nam Á và ASEAN, xét về tiềm năng xuất khẩu, yếu hơn đáng kể so với các nền kinh tế phát triển ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Điều này cho thấy các nền kinh tế mới nổi cần phải loại bỏ các ràng buộc “phía sau biên giới” và áp dụng các công nghệ hiện đại để bắt kịp các nước phát triển có hiệu suất cao.
Publisher: Ngân hàng phát triển Châu Á
Issue Date: 2014-11
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 42 tr.
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19428654052480050315055847413402596491.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 403,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.