Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47260
Title: ASEAN commercial policy: a rare case of outward-looking regional integration
Authors: Hal Hill
Keywords: Kinh tế
ASEAN commercial policy
ASEAN commercial
ASEAN
FTA
Thương mại
Description: Đối với một khu vực đặc trưng bởi sự đa dạng lớn và lịch sử xung đột, ASEAN đã đóng một vai trò trong việc tạo lập hoà bình và ổn định tương đối trong khu vực, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế nhanh chóng. Tuy nhiên ASEAN vẫn chưa tiến xa trong việc trở thành một thực thể kinh tế chính thức. Bài viết tìm hiểu về sự phát triển của ASEAN, thương mại hàng hóa, Chương trình nghị sự thế kỷ 21 về Dịch vụ, FDI và kinh tế khu vực, Hợp tác sâu hơn về Dịch vụ Thương mại, FDI và Lao động; sự trỗi dậy của các PTA; Từ ASEAN đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN, RCEP…
Publisher: Ngân hàng phát triển Châu Á
Issue Date: 2014-11
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 42 tr.
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 158460841220527536976555563882100681357.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 688,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.