Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47271
Title: Quản lý di sản văn hóa phật giáo ở tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Trần Thị Diệu Thúy
Keywords: Văn hóa
Di sản văn hóa
Phật giáo
Quản lý di sản văn hóa
Văn hóa vật thể
Văn hóa phi vật thể
Hà Tĩnh
Abstract: Luận án đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Phật giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, luận án đề ra những nhiệm vụ nghiên cứu lý luận về di sản và quản lý di sản; Phân tích thực trạng công tác quản lý di sản văn hoá Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh từ năm 2001 đến năm 2016. Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn, phát huy, giá trị di sản văn hóa Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh.
Advisor: Kiều Thu Hoạch
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 273tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • toan van luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trich yeu luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 312,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • abstract of the dissertation.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 90,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • summary of the dissertation.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 75,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thong tin ket luan moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 234,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 832,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.