Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47279
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Keywords: Du lịch
Điểm đến du lịch
Doanh nghiệp du lịch
Dịch vụ du lịch
Năng lực cạnh tranh
Abstract: Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam.
Advisor: Bùi Xuân Nhàn
Nguyễn Thị Tú
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 208tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lu_n án c_a Nguy_n Th_ Qu_nh H__ng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.