Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47305
Title: Phân tích lợi ích và chi phí Đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè
Authors: Huỳnh Kim Thanh Phong
Keywords: Đường trên cao
Thị Nghè
Lợi ích
Chi phí
Đường trên cao Nhiêu Lộc
Chi phí đường trên cao
Phân tích chi phí
Phân tích lợi ích
Description: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá tính khả thi, tìm ra hình thức đầu tư thích hợp của Dự án Đường trên cao Nhiên Lộc - Thị Nghè. Qua đó, sẽ đưa ra những kiến nghị thích hợp đến chính quyền TP. HCM. Trong đó, tập trung vào phân tích tài chính Dự án trên quan điểm chủ đầu tư, tổng đầu tư, phân tích rủi ro, đồng thời phân tích tính hiệu quả trên quan điểm kinh tế và hân phối ngoại tác cho các đối tượng trong xã hội.
Issue Date: 2012
Type: Luận văn
Coverage: 98 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 168817765116361746525312662811729701408.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.