Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47308
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 28 - Thư từ (tháng Giêng 1852-tháng Chạp 1855)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
Đàn áp
Nhà cách mạng vô sản
1852-1855
Thế lực phản động chính trị
Cuộc cách mạng 1848-1849
Nền kinh tế TBCN
Khủng hoảng kinh tế
Giai cấp công nhân
Lực lượng dân chủ
Abstract: Nội dung tập 28 bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong những năm 1852-1855. Đây là thời kỳ thế lực phản động chính trị hoành hành ở châu Âu sau thất bại của cuộc cách mạng 1848-1849 cho đến cuối những năm 50 thế kỷ XIX. Ở khắp các nước trên lục địa châu Âu, chúng đàn áp khốc liệt những người tham gia cách mạng, đặc biệt là các nhà cách mạng vô sản. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thời kỳ này tuy đang trong giai đoạn hưng thịnh, song đã xuất hiện dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng đang chín muồi và rút cuộc đã dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đầu tiên vào năm 1857. Phong trào đấu tranh của các lực lượng dân chủ, nhất là của giai cấp công nhân, sau một thời gian tạm thời lắng xuống, lại bắt đầu dâng lên.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1996
Type: Sách
Extent: 594 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 28.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.