Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47310
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐại học Harvard
dc.date.issued2008
dc.identifier.other28333
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=28333
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/47310-
dc.descriptionCấu trúc của bài viết: Phần thứ nhất, trình bày một cách khái quát và ngắn gọn về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu; Phần thứ hai, Đánh giá lại những nguyên nhân gây ra lạm phát trong năm 2008 để từ đó rút ra bài học cho năm 2009; Phần thứ ba, Thảo luận phạm vi của chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu
dc.description.abstractCấu trúc của bài viết: Phần thứ nhất, trình bày một cách khái quát và ngắn gọn về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu; Phần thứ hai, Đánh giá lại những nguyên nhân gây ra lạm phát trong năm 2008 để từ đó rút ra bài học cho năm 2009; Phần thứ ba, Thảo luận phạm vi của chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu-
dc.subjectNguyên nhân của lạm phát
dc.subjectKhuyến nghị chính sách
dc.subjectThảo luận
dc.subjectChính sách
dc.subjectThảo luận chính sách
dc.subjectCơ cấu
dc.subjectThay đổi cơ cấu
dc.subjectGiải pháp
dc.subjectGiải pháp kích thích
dc.subjectKhủng hoảng
dc.subjectKhủng hoảng tài chính toàn cầu
dc.subjectTài chính toàn cầu
dc.subjectLạm phát
dc.titleBài thảo luận chính sách sách số 4 Thay đổi cơ cấu: Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhất
dc.typeChuyên đề nghiên cứu
dc.coverage28 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37738916917617178385722048480941991660.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 403,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.