Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47313
Title: Tình trạng bất ổn vĩ mô: Nguyên nhân và phản ứng chính sách
Authors: Đại học Harvard
Keywords: Chính sách
Thảo luận chính sách số 1
Tình trạng bất ổn vĩ mô
Cơ quan điều hành vĩ mô
Khuyến nghị chính sách
Chính sách
Phản ứng chính sách
Kinh tế vĩ mô
Bất ổn vĩ mô
Thảo luận chính sách
Description: Mục đích của đích của bài thảo luận chính sách này là phân tích một số vấn đề vĩ mô quan trọng của Việt Nam hiện nay và trình bày một số đề xuất về khung chính sách nhằm bình ổn nền kinh tế vĩ mô. Bài viết này không nhằm đưa ra những chính sách cụ thể vì chúng tôi hiểu rằng để làm được việc này, cần có những phân tích chi tiết và công phu hơn, dựa trên những số liệu và thông tin đầy đủ, cập nhật, và đòi hỏi một sự điều hành cẩn trọng nhất.
Abstract: Mục đích của đích của bài thảo luận chính sách này là phân tích một số vấn đề vĩ mô quan trọng của Việt Nam hiện nay và trình bày một số đề xuất về khung chính sách nhằm bình ổn nền kinh tế vĩ mô. Bài viết này không nhằm đưa ra những chính sách cụ thể vì chúng tôi hiểu rằng để làm được việc này, cần có những phân tích chi tiết và công phu hơn, dựa trên những số liệu và thông tin đầy đủ, cập nhật, và đòi hỏi một sự điều hành cẩn trọng nhất.
Issue Date: 2008
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 14 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 102573616993620012917508234495742757359.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 360,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.