Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47315
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 37 - Thư từ (tháng Giêng 1888-tháng Chạp 1890)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: Ph.Ăng-ghen
1888-1890
Chủ nghĩa đế quốc
Tổ chức độc quyền
Thuộc địa
Phong trào công nhân
Đảng cộng sản
Bãi công
Abstract: Nội dung tập 37 bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết vào những năm 1888-1890. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang chủ nghĩa đế quốc - các tổ chức độc quyền phát triển, các thuộc địa được mở rộng, mâu thuẫn giữa các cường quốc trở nên sâu sắc và hình thành các nhóm quốc gia thù địch nhau. Và những năm đó cũng là lúc phong trào công nhân dâng lên mạnh mẽ và thu được những kết quả to lớn. Các cuộc bãi công ngày càng lôi cuốn được đông đảo công nhân. Nhiều đảng cộng sản được thành lập.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1997
Type: Sách
Extent: 496 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 37.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.