Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47316
Title: C. Mác và Ph. Ăng-Ghen toàn tập: Tập 36 - Thư từ (Tháng tư 1883 –Tháng chạp 1887)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
1883-1887
Cạnh tranh
Chủ nghĩa tư bản
Chiến tranh đế quốc
Phân chia thuộc địa
Abstract: Nội dung tập 36 bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen gửi các bạn chiến đấu của ông và những nhân vật khác trong thời gian từ tháng Tư 1883 đến tháng Chạp 1887. Đây là những năm mà quá trình chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền sắp kết thúc. Sự cạnh tranh giữa các nước tư bản chủ nghĩa diễn ra ngày càng gay gắt. Nước Anh mất dần ưu thế về công nghiệp và địa vị độc quyền trên thị trường thế giới. Những nguyên nhân dẫn tới những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa phân chia lại thuộc địa đã xuất hiện.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1999
Type: Sách
Extent: 585 Tr.
Method: http://dangcongsan.vn
Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 36.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.