Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47348
Title: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: 391/BC-UBTVQH12
Giám sát
Báo cáo giám sát
Kiến nghị cử tri
Điện lực
Quỹ bình ổn xăng dầu
Gian lận kinh doanh
Bảo hiểm y tế
Abstract: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực; việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu; việc thực hiện một số quy định về Bảo hiểm y tế.
Issue Date: 2010-11-12
Type: Báo cáo
Extent: 17tr.
Method: quochoi.vn
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc391-TVQH gsat gquyet kien nghi cu tri Ky 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 291,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.