Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47366
Title: Báo cáo kết quả giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: 110/BC-UBTVQH12
Giao thông
An toàn giao thông
Hạ tầng giao thông
Đăng kiểm phương tiện
Trật tự an toàn giao thông
Công trình giao thông
Tai nạn giao thông
Abstract: Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nêu ra những yếu kém hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục lâu dài.
Issue Date: 2008-5-02
Type: Báo cáo
Extent: 39tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc110-QPAN_gsat_thi_hanh_ATGT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 496,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.